Senteret sitt bannerbilde

Laboratoriet

Til deg som skal ta blodprøver: 

Rutinen er at det er legen som rekvirerer blodprøver mens du er på time, og at du går innom laboratoriet før du forlater kontoret.

Laboratoriet er betjent mandag-torsdag 08.30 - 11.30 og 12.00 - 14.30. Fredag 09.00 - 11.30 og 12.00 - 14.30.

Siste legetime  hvis du ønsker blodprøver er kl 14.00

Vi ønsker å gjøre alle oppmerksomme på følgende punkt:

Urinprøve skal tas på en ren og tett beholder. Denne kan kjøpes på apoteket.

Urinprøve må være merket med navn og fødselsdato.