Senteret sitt bannerbilde

Svangerskapskontroller

Alle legene ved senteret  utfører svangerskapskontroller.

 Første svangerskapskontroll  tas i uke 12-14. Ta alltid med morgenurinprøve til  svangerskapskontrollene.

Hvis du ønsker å føde på annet sykehus enn ditt lokalsykehus bør du bestille tidligere time for søknad fødeplass

Grorud bydel har jordmortjeneste ved Grorud Helsestasjon. Den gravide kan velge  å ta alle undersøkelsene enten hos lege eller jordmor eller en kombinasjon av begge.