Legekontoret

Flere leger reduserer sitt listetak

Pga. stor arbeidsbelastning, stor listelengde og svært lang ventetid på konsultasjoner har Dr. Jameel, Dr. Madsen og Dr. Hamza fom 01.05.22 redusert sin pasientlisterr. Disse pasientene er tilfeldig valgt ut av HELFO og flyttes over til ledige fastleger i bydelen. Vi beklager ulemper som måtte forekomme som et resultat av dette, men det er viktig at fastlegene jobber på en forsvarlig måte slik at de kan levere gode helsetjenester.