Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

LEGEERKLÆRINGER / ANDRE TJENESTER

Legeerklæring ved søknad om førerkort
450
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
1000
Søknad TT-kort
350
Legeerklæring ved fritidsdykking
900
Oslo pensjonsforsikring, 1 søknad uføretrygd
1360
Andre legeerklæringer etter tidsbruk
Etter avtale (min 60)
Oslo pensjonsforsikring, søknad fornyelse
675

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening