Legekontoret

Ny fastlege 01.05.22

Dr. Aanje går av med pensjon og april 2022 blir hennes siste måned på Grorud Legesenter. Den 01.05.22 blir hennes praksis overtatt av Dr. Ali Ahmad.