Viktig informasjon

Legekontoret

Ny fastlege 01.05.22

Dr. Aanje går av med pensjon og april 2022 blir hennes siste måned på Grorud Legesenter. Den 01.05.22 blir hennes praksis overtatt av Dr. Ali Ahmad.