Legekontoret

Nye telefontider

Pga. lite bemanning i en periode har vi redusert telefontider etter lunsj. Dette kan medføre til økt ventetid over telefon. Vennligst vurder å bruke helsenorge hvis mulig. Vennligst se nye telefontider nederst på hjemmesiden.