Legekontoret 11.06.2021

Telefontider avskaffes

Grunnet pandemien benytter vi oss telefonkonsultasjoner i stor grad. Dette kombinert med generelt mer arbeid gjennom pandemien avskaffer vi nå telefontider hos hver enkelt lege. Dette er en eldre ordning som har falt ut i tråd med tiden og nye digitale tjenester som benyttes hyppigere. Vi betjener ellers telefonen i resespsjonen på samme vis som før og legene tilbyr telefonkonsultasjoner inntil videre.